Är AI-genererad text framtiden för innehåll?


I en värld där vi ständigt översvämmas av innehåll är det inte förvånande att marknadsförare letar efter nya och innovativa sätt att skapa innehåll som skär igenom bruset. Det är robottext, eller bottext, som gäller. Bottext är en form av artificiell intelligens som kan användas för att generera människoliknande innehåll. Även om det finns vissa fördelar med att använda bottext finns det också vissa nackdelar som marknadsförare måste vara medvetna om innan de inför denna teknik.

Du har säkert hört talas om robottext eller bottext och kanske har du till och med använt några automatiserade textverktyg. Men vad är egentligen robottext?

Vad är robottext?

Bottext är en form av artificiell intelligens som kan användas för att generera människoliknande innehåll. Det finns några olika typer av botar som kan användas för detta ändamål, bland annat botar för naturlig språkbehandling (NLP) och botar för prediktiv text. NLP-robotar förstår innebörden av den text som de genererar, medan prediktiva textrobotar helt enkelt genererar ord baserat på statistiska sannolikheter.

Fördelen med att använda robottext är att det kan spara tid och pengar genom att automatisera uppgifter som annars skulle göras manuellt. Det finns dock också vissa nackdelar med att använda robottext, som vi kommer att undersöka närmare nedan 

Fördelar med att använda robottext

Det finns några fördelar med att använda bottext i din innehållsstrategi. För det första kan det hjälpa dig att spara tid. Om du arbetar med ett team av skribenter kan du använda en bot för att generera idéer till ämnen som de sedan kan utveckla till fullständiga artiklar.

För det andra kan robotar hjälpa dig att säkerställa konsistens i ditt innehåll. Om du har flera skribenter som arbetar med ett projekt kan de oavsiktligt använda olika toner eller stilar i sina texter. Med hjälp av en bot kan du se till att allt ditt innehåll har en enhetlig röst.

Dessutom kan automatiserade textverktyg hjälpa dig att förbättra kvaliteten på ditt innehåll. Om du till exempel använder en bot för att generera produktbeskrivningar kan roboten inkludera viktiga nyckelord och annan information som hjälper ditt innehåll att rankas högre på sökmotorns resultatsidor (SERP).

Slutligen kan robotar hjälpa dig att skala din innehållsproduktion. Om du vill öka mängden innehåll som du producerar utan att öka dina kostnader kan en bot vara det rätta sättet att göra det.

Den största fördelen med att använda robottext är att det kan spara tid och pengar. Du kan automatisera allt från innehållet till själva lead capturing-modellerna. Detta är mycket snabbare och billigare än att anlita någon för att göra det manuellt.

Nackdelar med att använda robottext

Det finns också några nackdelar med att använda bottext som marknadsförare måste vara medvetna om.

Först och främst kan robotar inte replikera människans kreativitet och unikhet. Även om robotar kan generera idéer till ämnen och till och med komma med fullständiga meningar kan de inte producera samma typ av övertygande och intressant innehåll som människor kan.

För det andra är robotar inte skickliga på att förstå sammanhang och kan därför oavsiktligt producera stötande eller olämpligt innehåll om de inte övervakas ordentligt.

Dessutom är vissa robotar inte särskilt bra på grammatik, så det finns en risk att ditt innehåll innehåller fel.

Slutligen kräver robotar regelbundet underhåll och uppdateringar för att fungera korrekt. Om du inte håller din robot uppdaterad kan den producera felaktigt eller föråldrat innehåll 

Det är viktigt att använda textrobotar som ett stöd och inte ersätta mänskliga skribenter.

Slutsats 

Så ska du använda bottexter i din innehållsstrategi? I slutändan handlar beslutet om vilka dina mål är och om du anser att fördelarna överväger nackdelarna eller inte. Om du helt enkelt vill producera mer innehåll snabbt och effektivt kan det vara rätt för dig att använda en bot. Om du däremot vill producera högkvalitativt och unikt innehåll, kan det vara bättre att låta mänskliga skribenter göra det med ett AI-stöd.